- WACHTTIJD -

Actuele wachttijd: helaas is er een aanmeldstop gezien de lange wachttijd, mocht u reeds een verwijzing hebben ontvangen van uw huisarts en deze reeds verzonden zijn dan graag even contact opnemen, bij voorkeur via de mail ppm@kpnmail.nl .   Actualisatie 06-04-2024

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de zogenaamde treeknormen.

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl