- WACHTTIJD -

Actuele wachttijd: de actuele wachttijd bedraagt meer dan 16 weken, hierdoor ben ik genoodzaakt tijdelijk een stop in te lassen qua aanmeldingen. Zodra de wachttijd verkort is zal ik dit op de website aanpassen. U mag altijd even bellen om te informeren, of indien een lange wachttijd geen bezwaar is kunnen we altijd even overleggen en u eventueel op de WL zetten (dan moet u wel een lange wachttijd kunnen verdragen) . 
Datum laatste actualisatie: 07-03-2019 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de zogenaamde treeknormen.

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl