- TARIEVEN -

Wilt u in aanmerking komen voor vergoeding van de behandeling dan heeft u altijd een verwijzing van de huisarts nodig. Deze moet voldoen aan een aantal voorwaarden, t.w. dat het gaat om een verwijzing naar Basis Generalistische GGZ, de AGB-code van de huisarts, datum verwijzing (moet voorafgaan aan de behandeling), (vermoeden van) een DSM-diagnose en naam en adresgegevens van betrokkene moeten vermeld zijn.
De psycholoog stelt de definitieve diagnose, bepaalt vervolgens welk type behandeling geïndiceerd is, en of deze valt onder de verzekeringsvoorwaarden. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. Op basis van de klachten wordt gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: Kort (294 min.), Middel (495 min.), Intensief (752 min.).
De verzekering biedt de mogelijkheid tot een Onvolledig Behandeltraject (120 min.), waarbinnen beoordeeld wordt of de aanmelding valt binnen het kader van een der genoemde producten dan wel of iemand doorverwezen (specialistische GGZ) of terugverwezen moet worden (huisarts, POH-GGZ). Er is ook een Onverzekerd Product. Dit betreft zorg die niet onder verzekerde zorg valt en niet vergoed wordt (bijv. relatieproblemen, werkproblemen).
Vergoeding van hulp door een GZ-psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2020 is het eigen risico 385,- per persoon per jaar. Tenzij u vrijwillig het eigen risico verhoogd heeft.
De behandelingen die worden uitgevoerd zullen doorgaans na afloop van de behandeling rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraars worden gedeclareerd. Met alle grote verzekeraars hebben we een contract afgesloten. U krijgt de behandeling volledig vergoed met uitzondering van het verplichte eigen risico. Betreft het een zgn. Onverzekerd Product dan bedragen de kosten 95,- per sessie van 1 uur (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

Indien geen contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar, krijgt u een rekening die u eerst zelf dient betalen. Voor deze rekening gelden lagere restitutietarieven indien u een naturapolis hebt. Vraag dan bij uw eigen verzekering na hoeveel dat is. Heeft u een restitutiepolis afgesloten dan worden de kosten volledig vergoed. Zo zorgt u er in ieder geval voor dat u niet wordt geconfronteerd met een onverwacht hoge rekening. Ook bij twijfel, of wanneer u al eerder zorg heeft doorlopen adviseer ik u dit te doen.

 

 

 

 

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl