- CRISIS -

Psychologie Praktijk Montfort is praktijk binnen de generalistische basis GGZ. Ik beschik niet over een crisisdienst of andere opvang. Ik kan dan ook onvoldoende zorg bieden voor mensen die vaak in crisis komen. Wanneer u bij mij onder behandeling bent en er een ontstane crisissituatie is, kunt u met mij contact opnemen om te bespreken wat de best passende aanpak is. Dit kan alleen tijdens kantooruren. Buiten kantooruren kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of de dienstdoende huisartsenpost/nightcare.

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl