- HOE GAAT HET VERDER NA AANMELDING-

Tijdens de aanmelding of in het eerste intakegesprek worden enkele persoonsgegevens genoteerd (naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, BSN, en uw verzekeringsgegevens).
Afhankelijk van de wachttijd wordt ofwel direct een afspraak gepland, ofwel u wordt gebeld voor het maken van een afspraak.
Een intake bestaat in principe uit een gesprek en aanvullend test-diagnostisch onderzoek via een beveiligde internettoepassing. We doen een voor en nameting.

Tijdens het adviesgesprek bespreken wij met u de testresultaten, bevindingen en een mogelijk plan van aanpak. Wij streven ernaar deze informatie reeds tijdens het adviesgesprek in de vorm van een rapportage aan uw huisarts op papier te hebben. Dit maakt informatie voor u inzichtelijk en te onthouden. Daarnaast kunt u na het zien van de rapportage al dan niet een besluit maken over verzenden van de rapportage naar uw huisarts en/of andere betrokken partijen.

Wij denken met u mee over mogelijkheden van behandeling en kunnen in overleg met u zo nodig besluiten tot doorverwijzing: extern naar een andere praktijk/instelling of intern naar een andere collega.

Psychologie Praktijk Monfort, Stationsweg 51, 6065 EH Montfort, 06-41819992, ppm@kpnmail.nl